Minnetale til mor

Minnetale til mor
(skrevet på nynorsk/dialekt/muntleg form)

 

Minnetale i kyrkja 21.02.2017

Mor vart fødd 5. mai 1929 og der var då 5 eldre søsken i familien til Gurina og Nicolai på Skrettingland. Seinare vart Gunvor født , så mor var altså nest yngste i en søskenflokk på 7.  De var 4 jenter og 3 guttar.

Hu vart konfirmert før andre verdenskrig var slutt, og hu gifta seg med far, Asbjørn Steinnes nyttårsaftå 1948. Eg kom til verda året etterpå, Njål vart fødd i 1957 og Mette i 1960.   Det har vorte 12 badnabadn – 11 som lever –  og til nå er det 16 oldebaden etter mor.

I 2013 – for 4 år siden- fekk mor påvist demens-sjukdom, og hu kunne ikkje lenger klare seg sjølv i huset sitt i Mottlandsvegen her på Nærbø. Hu fekk plass på Klokkartunet på Varhaug, der hu meste kunne sjå heim til Skrettingland.

I september i fjor forverra tilstanden hennar seg, og hu vart flytta til 3. etasje på sjukeheimen på Nærbø. Søndag den 5. februar vart me ungane tilkalla fordi mor var veldig svak,  hu fekk konstatert kraftige infeksjonar i kroppen og det var vanskeleg å få kontakt med henne.  Fra då av sat me hos henne kvar nått, og me forstod at det gjekk mot slutten.    Neste søndag, 12. februar, i halv 10-tida om føremiddagen, sovna hu stilt inn – hu bare slutta å pusta.    Ca. 3 mnd før hu skulle verta 88 år.

———–

«Nå har to arbeidsomme hender lagt seg til ro, mor sovna inn i formiddag på morsdagen, Hvil i fred mor.» skreiv Mette på nettet forrige søndag.

Og når eg nå skal sei litt meir om mor sitt liv, så vil nok dette med at hu var et arbeidsmenneske, verta ganske sentralt.

Mor vaks altså opp på Skrettingland, på den midterste av dei 3 gardane som mest ligg som i eit klyngetun der oppe. Og hu og syskenene hennar måtte frå tidleg alder væra med i arbeidet og onnene på garden. Mor har fortalt mykje om steinhenting og luking og høying.  Og at hu i tidlig alder fekk det hu opplevde som stort ansvar, – som å kjøra med hest å kjerre til Varhaugstasjonen etter varer.

Eg tenkjer at mor i barndomsheimen lærte seg å arbeida med jorda, eg trur hu lærte at det var arbeid som gjaldt om en skulle koma seg fram her i verda, og hu lærte seg å ta ansvar – og at dette har prega heile livet hennar.

Det var arbeid på garden om våren, sommeren og hausten, og så var det skule om vinteren, det var slik det var før i tida. Mor avslutta folkeskulen på Auestad skule i mai i 1943, og vitnemålet viser at hu gjorde det best i rekning – fekk sg –  og hu fekk same karakter i Kristendomskunnskap.  Vintaren 1944-45 går hu på framhaldskulen på Varhaug med Ragnar Fitje som lærar, og igjen får hu SG i Rekning og i Religion-Kyrkjesoge.  Akkurat dette vart litt vanskeleg for meg då eg 20 år seinare fekk Fitje som lærar på Nærbø – og han var ikkje redd for å samenlikna prestasjonane mine med mor sine.

Neste vinter reiste mor til Stavanger og gjekk på Uldals Handelsskole, og fekk seg kontorarbeid i noko som heitte Rogaland Fylkesforsyningsnemnd i Stavanger ei stund.

Hu reiser tilbake til Varhaug, og arbeider som husmorvikar, og som butikkdame på Varhaug Handelslag.   Så kjeme eg til verda i 1949 – og mor er 20 år, og me bur de første årå av mitt liv rett over for jernbanestasjonen på Varhaug.

Mor og far går nå og ventar på at bestefar Steinnes skal gje frå seg – slik at me kan flytta til Bjorheim – far var elst, og skulle ha garden. Men det drog ut, og det var harde tider på arbeidsmarkedet, og det endte med at far greidde å skaffa seg arbeid sjå utflytta varhaugsfolk på en stor farm i Canada. Far reiste fyrst, og så nokre månader seinare tok mor en 4 åring -det var meg- under armen, og fullt med bagasje, og gjekk om bord i amerikalinja i Stavanger, og mor og meg reiste med båt i 9 døgn til New York, så et par døgn med tog til en liten landsby på bygda i Alberta, Canada. Det vart familiegjennforening.

Eg tenkjer at det å gjennomføra denne reisa, på den tida, for ei 25 år gammal jenta, aleina, med en liten unge på slep – det vitna om pågangsmot, om tru på familien – og kanskje litt eventyrlyst.

Et par år seinare er familien tilbake på Jæren, me får leia lærarboligen på Bjorheim, og far får seg arbeid hos Brødr. Skjærpe på Nærbø, mor er husmor og Njål blir fødd.

Og så skjer trafikkulykka. Far kjører motorsykkel, mor sit bakpå, og det skjer en kollisjon med lastebil.  Mor ramlar av med bakhodet i veibanen, mens far havner under bakhjula på bilen, og må amputera en fot.

Denne hendelsen trur eg sette sine djupe spor og påvirka resten av livet til mor i betydelig grad. Me kan vel sei av far kom seg på føtene igjen, men i den første tida var det mykje ansvar som kvilte på mor, og det var nok en  kraftig psykiske påkjenning – og for dei begge var det nok slik at livet videre forandra noko retning, og ikkje vart heilt slik dei hadde tenkt det skulle verta.

I 1958 flytter vi til Nærbø. Mor og far kjøper hus i det som i dag heiter Asalveien. Mor er husmor og i 1960 vert Mette født.   Og ifrå Mette er 3-4 år gamal, så søkjer mor ut i deltidsjobbar i arbeidslivet.  Ho er vaskehjelp hos Reime og Co, hu deltar i gulerotgjengar med arbeid på Nærland og Nesheim, bl.a. – og i serveringsgjenger i bryllup og begravelser, og hu begynner som sommervikar ved Nærlandheimen.

Og hu spøta. Hu spøta til okke ungane, men hu spøta og for betaling.  Bl.a. spøta hu en masse gensera og kofter som hu kalla modellar – som blei fotograferte og brukte i reklameheftene fra garnfabrikanter. Av og til kunne hu slå to fluer i en smekk, når hu f.eks. spøta modellar mens hu var nattevakt på en rolig avdeling på Nærland.  Og det var ikkje bara spøting, men håndarbeid i det heile – var viktig aktivitet i livet hennar.  Det var sying av klær, brodering og det var hekling.  Og vi har mange fine minner etter mor i form av sengetepper og dukar og nokre halsokkar som ennå  ikkje er utsletne.

Etter kvert fekk mor fast arbeid på Nærlandheimen, til å begynne med var det nattevaktstilling. Då kunne hu væra tilstede og ordne frokost og sende okke på skulen, og hu tok imot okke når vi kom heim igjen. Etter kvert som vi vaks til, vart det og arbeid på dagtid.  Hu tok opp igjen kontorarbeid – fekk jobb ved Vernepleierskulen på Nærland.

I en alder av 47 år sette hu seg på skulebenken og utdanna seg til hjelpepleier.   Og resten av arbeidsdagen så gjekk det i omsorgsarbeid ved Nærlandheimen, ved sjukeheimen på Nærbø og på Engelsvold Psykiatriske. Det var ikkje alltid fulle stillingar, og da tok hu kontorarbeid i tillegg.

Mor var eit arbeidsmenneske.

Og hu var en omsorgsperson. Det viste hu i arbeidsforhold, men også i familien og overfor oss nærmaste. Hu bidrog ofte med hjelp i travle perioder i livet til oss ungar,  og vi satte alltid stor pris på nå hu kom med ferdiglaga komlegryte-middag til oss.

Og hu hadde omsorg for heimen og hagen sin – om det går å sei det. Hu var opptatt av at det skulle vere skikkelig og i orden heime, og hagen la hu ned mykje arbeid i for at det skulle sjå bra ut.

Og far var der alltid. Og han var delaktige i arbeidet, både i og utenfor huset.   Men dei siste 21 år av livet, var mor enkja.  Det var tungt for henne då far dødde i 1996.  Men livet gjekk vidare, hu engasjerte seg med å byggja seg nytt hus i Motlandsvegen, engasjerte seg med familien, og hu tok gjerne ekstravakter på arbeid, au etter at hu va pensjonert.

Til slutt vil eg ta med at mor syntes at familien var viktig. Hu har alltid vore opptatt av slektå frå Skrettingland og hu meinte det var viktig at me 3 ungane hennar, samen med familiane våre, at me møttes og gjorde ting i saman.  At me heldt i samen. Då hu flytta til Klokkartunet, var det 3 bilete som var viktige å ha på veggen, og snakke om – det var eit av syskena hennar på Skrettingland, eit av oss 3 ungane, og eit der alle badnabadnå var med på.

Mor var en omsorgsperson og et familiemenneske.

I dag tar vi det siste farvel med mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor – som har vore en viktige person i liva våre, og som på mange måtar kan stå som eit førebilete for okke.

«Nå har to arbeidsomme hender lagt seg til ro,   Hvil i fred mor.»