Velkommen

Bjorheim – utsikt over Jæren.
Bølger i Havrabukta.