Tipp-tipp-tippoldefar, Eidsvollmann Asgaut Regelstad

Asgaut Olsen Regelstad sin datter Borghild blei gift med Eirik Steinnes, og de var foreldre til min tipp-oldefar Asgaut Eirikson Steinnes (1826-1911)

(lokalhistoriewiki.no:)

Asgaut Olsen Regelstad (1761 – 1847), var gårdbruker og lensmann i Finnøy. Han ble i 1814 valgt som representant for Stavanger amt til Riksforsamlinga på Eidsvoll.

Han var født på gården Nådå i Finnøy, som foreldrene forpaktet i perioden 1759-1763. Fra han var to år og livet ut bodde han på Reilstad, foreldrenes gård som han selv måtte overta allerede som 14-åring da foreldrene døde. Han var sønn av gardbrukerparet Ole Asgautsen (1764-1773) og Anna Reiersdatter fra Berge (1736-1775). Asgaut hadde tre yngre søsken.

Asgaut Regelstad var gift to ganger. Det første ekteskapet ble inngått i 1780 med Borgild Tormodsdatter fra Ropeid i Suldal (ca. 1759-1830). Paret fikk ni barn i tidsrommet 1781-1800, hvorav en døde som spebarn og to andre ikke nådde voksen alder. Familien har stor etterslekt i Norge og USA. Som enkemann fra 1830 giftet Asgaut Olsen seg om igjen i 1837, i en alder av 76 år, med den 32 år gamle Brita Olsdatter fra Kvame (1805-1859). De fikk sønnen Asgaut i 1837, som døde som fattiglem i 1861.

Asgaut og Borghild drev sjøl hele gården Reilstad fram til 1821. Da overlot de halvparten til eldste sønn Ola, mens de sjøl fortsatt var gardbrukere på det andre delingsbruket til 1832, Asgaut da som enkemann de siste to åra. Dette bruket ble da overtatt av nesteldste sønnen Tormod. Asgaut Olsen levde da de siste 15 år av sitt liv som folgemann på Reielstad.

Asgaut Olsen Regelstad var lensmann i Finnøy (Hesby skipreide) fra 1816 til 1823. I tillegg var han prestens medhjelper, forlikskommissær og han satt i skolekommisjonen og fattigkommisjonen.

Asgaut Regelstad gjorde lite ut av seg på Eidsvoll, men det er kjent at han ønske å lovfeste odelsretten og åsetesretten. Han støtte også et forslag om å selge kirkegods. Han tilhørte Selvstendighetspartiet i avstemningene på Eidsvoll.

Det er reist et minnesmerke over ham ved Hesby kirke på Finnøy