Tipp-oldefar Asgaut E. Steinnes (1826-1911)


Gonla og Asgaut Steinnes framfor husa på Hesby ca.1903.